خانه > دسته‌بندی نشده > آخرین وضعیت نیمه‌تمام‌های صنعتی

آخرین وضعیت نیمه‌تمام‌های صنعتی

داده‌های اعلام شده از وضعیت موجود طرح‌های در دست اجرا در هشت ماه منتهی به آبان ۹۳ بیانگر آن است که در مجموع ۸۴ هزار و ۱۷۷ طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در کشور در حال اجرا است. طرح‌هایی که بخش اعظمی از آنها تنها صفر تا ۴۰ درصد پیشرفتی فیزیکی دارند و آنچه مسلم است نهایی شدن آنها  زمان‌بر خواهد بود. طی چند سال اخیر مشکلات به وجود آمده در تامین نقدینگی موجب شد تا بسیاری از طرح‌ها درمرحله اولیه متوقف شوند، مشکلی که موجب شد تا سرمایه‌گذاری برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت کاری وزارت صنعت معدن و تجارت در سال‌جاری قرار گیرد. طرح‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اتمام آنها درخواست ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با استفاده از امکانات دولت، انجمن‌ها و تشکل‌ها کرد، اعتباری که به صورت کامل تامین نشد و با رسیدن فصل آخر سال وضعیت این طرح‌ها همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

براساس آمار اعلام شده مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد در هشت ماه منتهی به آبان ماه برابر با ۶۴ هزار و ۳۸۷ است و بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش نیز به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد به طوری که در حال حاضر در مجموع ۳۴ هزار و ۵۶۰ طرح در دست اجرا برای این بخش ثبت شده است. برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۲۵ هزار و ۴۶۸ طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد وجود دارد طرح‌های که برای راه‌اندازی نیازمند سرمایه کمتری هستند، اما عدم تامین به موقع سرمایه این طرح‌ها را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، طرح‌های در دست اجرا ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با دو هزار و ۴۴۴ طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ کارکن و بیشتر با این پیشرفت فیزیکی کم نیز در حال حاضر هزار و ۹۱۵ طرح دردست اجرا است. سرمایه پیش‌بینی شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد نیز برابر با ۴۰۹۷۶۷۲.۶ میلیارد ریال است و برای این بخش نیز اشتغال یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۳۱ نفر پیش‌بینی شده است.
اما برای طرح‌های با پشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در هشت ماه منتهی به آبان‌ماه در مجموع ۶ هزار و ۵۷۱ طرح نیمه‌تمام ثبت شده که در این گروه نیز طرح‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌تمام را به خوداختصاص داده است. مجموع طرح‌های نیمه‌تمام این بخش برابر با سه هزار و ۹۹۷ طرح است. طرح‌های نیمه‌تمام برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز برابر با هزار و ۸۰۳ طرح است و گروه ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن نیز ۴۱۶ طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند. اما ۳۵۵ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد برای گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ثبت شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند نیز برابر با ۴۵۰۰۷۷.۵ میلیارد ریال است و برای این گروه نیز اشتغال ۲۶۱ هزار و ۱۹۱ نفری پیش‌بینی شده است.
براساس داده‌های اعلام شده، طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز در مجموع پنج هزار و ۵۶۵ طرح را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمار هشت ماه منتهی به آبان ماه، طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده در گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر برابر با هزار و ۷۹۳ طرح است. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن نیز که بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام این گروه  را به خود اختصاص داده‌اند سه هزار و ۱۴۰ طرح به ثبت رسیده است. اما برای طرح‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برابر با ۳۴۴ طرح است. برای گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر در هشت ماه منتهی به آبان ماه در مجموع ۲۸۸ طرح نیمه‌تمام اعلام شده است. سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها نیز برابر با ۳۳۵۹۸۷.۹ میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۱۹۶ هزار و ۴۰۹ نفر است.
با بررسی آمار اعلام شده می‌توان گفت که کمترین میزان طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در هشت ماه منتهی به آبان ماه به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد اختصاص دارد، به طوری که درمدت زمان مورد بررسی سه هزار و ۵۰۹ طرح به ثبت رسیده که طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برای  گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر برابر با هزار و ۸۴ طرح است. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن نیز که در این گروه بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند هزار و ۹۹۹ طرح به ثبت رسیده است. اما برای گروه۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برابر با ۲۲۸ طرح است و گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز در هشت ماه منتهی به آبان ماه در مجموع ۱۹۸ طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص دادند. سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها نیز برابر با ۲۳۴۹۹۰.۷ میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۱۳۸ هزار و ۷۰۰ نفر است.
اما در گروه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دارند نیز در مجموع چهار هزار و ۱۴۵ طرح نیمه‌تمام به ثبت رسیده است که هزار و ۴۴۸ طرح به گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر اختصاص دارد. اما برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر نیز طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده برابر با دو هزار و ۲۹۵ طرح است و می‌توان گفت طرح‌های نیمه‌تمام در این گروه بیش از سایر گروه‌ها است. اما در گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در مجموع ۲۱۶ طرح نیمه‌تمام قید شده است. طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده در گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر نیز برابر با ۱۸۶ طرح در هشت ماه منتهی به آبان ماه است.
سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها برابر با ۱۸۲۳۲۰.۵میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۱۲۵ هزار و ۸۹۸ نفر است.


همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

راهکارهای توسعه روابط صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان بررسی شد

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان و معاون وزیر صمت و رئیس ...