خانه > دسته‌بندی نشده > با مصوبه هیئت وزیران صورت گرفت؛ اصلاح آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه 91 درباره معافیت مالیاتی

با مصوبه هیئت وزیران صورت گرفت؛ اصلاح آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه 91 درباره معافیت مالیاتی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اصلاح شد.بر اساس مصوبه هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اصلاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۳” جایگزین عبارتهای “تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” و ” طی سال ۱۳۹۲″ می شود.
۲- ماده (۳) حذف می گردد.
۳- ۳- در ماده (۸) عبارت “و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده” حذف می شود.
۴- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می شود:
تبصره- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تائید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱.
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.
تبصره- شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می باشند.
۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می گردد:
ماده ۱۳- این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ لازم الاجرا می باشد.
مصوبه فوق با امضاء معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به “وزارت امور اقتصادی و دارایی” ، “وزارت صنعت،معدن و تجارت” و “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” ابلاغ شد.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشور عراق و در سایت نمایشگاههای بین المللی بغداد به بهره برداری می رسد.

مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشور عراق و در سایت نمایشگاههای ...