خانه > دسته‌بندی نشده > تزریق سرمایه‌های جدید به مناطق آزاد

تزریق سرمایه‌های جدید به مناطق آزاد

افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به منظور توسعه صادرات در حالی در دستور کار مقامات مسوول قرار گرفته که بررسی آمارهای جدید از جواز تاسیس صادره حکایت از ورود سرمایه‌های جدید به مناطق آزاد دارد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، رویکرد دولت نسبت به توسعه مناطق آزاد تا جایی تغییر کرد که برخی پروژه‌های فراموش‌شده در این مناطق بار دیگر به جریان افتاد و تعریف جدیدی از کاربری مناطق مطرح شد تا بر اساس آن، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. در ۸ ماه منتهی به آبان سال گذشته تنها در دو منطقه آزاد قشم و ارس سرمایه‌گذاری انجام شده بود اما در سال جاری تعداد این مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری در آنها افزایش یافته است.
براساس آمارهای منتشر شده، در منطقه آزاد قشم در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری یک فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد ریال و همچنین ایجاد ۶ نفر شغل صادر شده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته ۹ جواز با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال صادر شده و در نتیجه ۴۴۹ شغل ایجاد شده بود.
از این رو، با توجه به آمارها در ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۹۲ رشد منفی حدود ۸۹ درصدی در تعداد جواز تاسیس، کاهش حدود ۹۹ درصدی در سرمایه‌گذاری و همچنین رشد منفی حدود ۹۹ درصدی در اشتغال را در منطقه آزاد قشم داشته‌ایم. با این وجود در ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۳ در منطقه آزاد ارس شاهد رشد ۱۳۳درصدی در تعداد جواز تاسیس، رشد حدود ۳۱۴ درصدی در سرمایه‌گذاری و همچنین رشد حدود ۱۳درصدی در اشتغال بوده‌ایم.
در ۸ ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۳ به تعداد ۲۱ جواز تاسیس، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۴هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال یک هزار و ۶۱۹ نفر در منطقه آزاد ارس صادر شده است. در حالی که در دوره مشابه سال گذشته، تنها ۹ جواز و ۳ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و همچنین یک هزار و ۴۳۶ نفر شغل ایجاد شده بود. در سال جاری مناطق آزاد انزلی، ماکو، کیش و اروند نیز به این مناطق در صدور جواز تاسیس اضافه شدند. در ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۳ در منطقه آزاد انزلی با ۱۵ عدد جواز تاسیس، حدود ۸۲۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در این منطقه ایجاد ۳۶۶ شغل پیش‌بینی شده است. در منطقه آزاد ماکو نیز در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری، ۳ جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۵۶ میلیارد ریال و همچنین ایجاد ۵۱ نفر شغل داشته‌‌ایم. در منطقه آزاد کیش نیز در این دوره یک جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۲۸۹ میلیارد ریال صادر شده و ایجاد ۶۰ نفر شغل پیش‌بینی شده است. در منطقه آزاد اروند نیز ۲ جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۱۷ میلیارد ریال صادر و همچنین ایجاد ۶۹ نفر شغل پیش‌بینی شده است.
براساس آمارهای مربوط به تعداد طرح‌های در دست اجرا و پیشرفت فیزیکی آنها در ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۳، در منطقه آزاد قشم ۱۸ فقره طرح در پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد و ۲ فقره طرح را نیز با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد داشته‌ایم. این در حالی است که در منطقه آزاد ارس ۲۹ فقره طرح با پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد، ۶ فقره طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۴۰درصد داشته‌ایم. در این منطقه همچنین ۳ فقره طرح دارای پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۵ فقره با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد و همچنین ۴ فقره طرح با پیشرفت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد در دست اجرا است. در منطقه آزاد انزلی نیز ۱۹ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت بین صفر تا ۲۰ درصد موجود است.
در منطقه آزاد کیش یک فقره طرح و در منطقه آزاد اروند نیز ۲ فقره طرح با پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد در دست اجرا هستند. براساس آمارها تعداد طرح‌های در دست اجرا نیز در منطقه آزاد ماکو ۵فقره با پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد، یک فقره طرح با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۲ طرح با پیشرفت بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد در دست اجرا است.
با توجه به آمار پیش‌بینی سرمایه طرح‌های در دست اجرا و پیشرفت فیزیکی آنها، در ۸ ماه منتهی به آبان ۹۳ منطقه آزاد ارس رتبه اول را کسب کرده است؛ به طوری ‌که در این منطقه برای طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.
با نگاهی به آمارهای منتشر شده درباره پیش‌بینی اشتغال طرح‌های در دست اجرا و پیشرفت فیزیکی آنها نیز در ۸ ماه منتهی به آبان ماه پیش‌بینی می‌شود در منطقه آزاد ارس ۲ هزار و ۲۹۰ نفر شغل در طرح‌های اجرایی با پیشرفت صفرتا۲۰ درصد، یک هزار و ۱۶۲ نفر شغل نیز در طرح‌های اجرایی با پیشرفت۲۰ تا ۴۰درصد داشته باشیم.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

راهکارهای توسعه روابط صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان بررسی شد

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان و معاون وزیر صمت و رئیس ...