خانه > دسته‌بندی نشده > تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکالیف دستگاههای اجرایی برای تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عموی غیردولتی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکالیف دستگاههای اجرایی برای تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عموی غیردولتی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکالیف دستگاههای اجرایی برای تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عموی غیردولتی

تصویبنامه هیات وزیران