خانه > دسته‌بندی نشده > سیگنال‌های کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی

سیگنال‌های کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی

افت ۳/۱۰ درصدی صدور جواز تاسیس؛ رشد ۲/۲۲ درصدی پروانه بهره‌برداری

هرچند فعالان صنعتی در ۷ماه منتهی به  مهر ماه به چرخش نرم سرمایه‌گذاران به سمت بخش صنعت امیدوار شده بودند، اما بررسی‌های جدید بیانگر آن است که در آبان ماه باز هم شاهد رویگردانی سرمایه‌گذاران از بخش صنعت بوده‌ایم.
آمار اعلام شده درخصوص صدور جواز تاسیس و پروانه‌های‌ بهره‌برداری بیانگر آن است که با وجود رشد ۶/۳درصدی سرمایه‌گذاری در بخش جواز تاسیس در ۸ ماه منتهی به آبان ماه، اما در آبان ماه نسبت به ماه قبل (مهر ماه) این بخش افت ۳/۳۷ درصدی را در سرمایه‌گذاری تجربه کرده است. افت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آبان ماه در حالی است که این بخش در مهر ماه با رشد ۷/۱۰۱ درصدی برای سرمایه‌گذاری مواجه بود.
بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی پیش‌بینی شده یا جواز تاسیس، بیانگر آن است که در ۸ ماه منتهی به آبان ماه در مجموع ۱۰ هزار و ۹۴۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با  افت ۳/۱۰ درصدی مواجه بوده است، در مدت زمان مورد بررسی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است، سرمایه‌گذاری که از رشد ۶/۳ درصدی در این بخش حکایت دارد.  
افت صورت گرفته در صدور جواز تاسیس در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مهر ماه امسال نیز صورت گرفته؛ به طوری که تعداد جواز صادر شده در این مدت نیز افتی ۴/۶ درصدی داشته است. جواز صادره در آبان ماه برابر با هزار و ۲۷۹ بوده این در حالی است که در مهر ماه هزار و ۳۶۶ فقره جواز تاسیس صادر شده است.
اما سرمایه پیش‌بینی شده در مجوز‌های صادرشده در آبان ماه نیز حدود ۷۵/۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سرمایه پیش‌بینی شده در ماه قبل آن (مهر ماه) افتی ۳/۳۷ درصدی داشته است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مهر ماه حدود۴/۱۲هزار میلیارد تومان بوده است.
افت در جواز تاسیس در ۸ ماه منتهی به آبان ماه در حالی است که صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در این مدت با رشد همراه بوده است؛ به طوری که در این مدت در مجموع ۱۹۳۵ پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲/۲۲ درصدی حکایت دارد. این آمار اگرچه از رشد صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در کشور در ۸ ماه منتهی به آبان ماه حکایت دارد اما آمار آبان ماه نسبت به مهر ماه با افت ۱/۸ درصدی همراه بوده است.
از سوی دیگر، اگرچه صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی رشد داشته اما در سرمایه پیش‌بینی شده در این بخش با افت مواجه بوده است؛ به طوری که در این مدت در مجموع ۷۷/۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای این بخش پیش‌بینی شده که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲/۱۰ درصدی داشته است.  افت در صدور جواز تاسیس  در ۸ ماه منتهی به آبان ماه افت در  اشتغال مجوزهای صادر شده را نیز به همراه داشته است؛ به طوری که در مجموع برای این بخش اشتغال ۲۶۸ هزار و ۸۶ نفری در نظر گرفته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت افتی ۵/۱۴ درصدی داشته است. از سوی دیگر اگرچه در مدت زمان مورد بررسی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی با رشد همراه بوده اما این بخش نیز در ایجاد اشتغال مجوزهای صادر شده با افت همراه بوده است. به طوری که اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش برابر با ۲۹ هزار و ۵۰۹ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۸/۴ درصدی داشته است.

 افت در صدور گواهی کشف
 اما در بخش صدور گواهی کشف نیز در
 ۸ ماه منتهی به آبان ماه با افت ۲/۱۲ درصدی مواجه بوده‌ایم، به طوری که در این مدت در مجموع ۴۸۳ گواهی کشف صادر شده؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل گواهی کشف‌های صادر شده برابر با ۵۵۰ بوده است. افت در صدور گواهی کشف در ۸ ماه در حالی است که در آبان ماه نسبت به ماه قبل «مهر ماه» در این بخش شاهد رشد ۹/۴ درصدی بوده‌ایم، در آبان ماه در مجموع ۶۴ گواهی کشف صادر شده است.
در بخش پروانه اکتشاف نیز در ۸ ماه منتهی به آبان ماه شاهد افت ۲/۴۵ درصدی در صدور پروانه اکتشاف بوده‌ایم. در این مدت در مجموع ۶۴۲ پروانه اکتشاف صادر شده که در مقایسه با هزار و ۱۷۱ پروانه صادر شده در مدت مشابه سال قبل در این بخش شاهد افت ۲/۴۵ درصدی بوده‌ایم. این بخش در آبان ماه نسبت به ماه قبل نیز  با افت همراه بوده به طوری که در آبان ماه در مجموع ۷۱ پروانه اکتشاف صادر شده که در مقایسه با ۸۸ پروانه صادره در مهر ماه این بخش افت ۳/۱۹ درصدی را در یک ماه تجربه کرده است. پروانه بهره‌برداری معدنی صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی از افت بی‌نصیب نبوده به طوری که این بخش نیز در ۸ ماه منتهی به آبان ماه افت ۷/۲۱ درصدی داشته است.
 در این مدت در مجموع ۵۲۷ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل پروانه‌های صادره برابر با ۶۷۳ بوده است. افت صدور پروانه بهره‌‌برداری در ۸ ماه در حالی است که در آبان ماه نسبت به مهر ماه رشدی ۷/۱ درصدی داشته است. پروانه بهره‌برداری معدنی صادره در آبان ماه برابر با ۶۱ پروانه بوده است.

 افت صدور مجوز نمایندگی خارجی
 اما صدور مجوزهای صنفی نیز در ۸ ماه منتهی به آبان ماه با افت ۲۰ درصدی مواجه بوده، در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۲۳ هزار و ۴۰۲ مجوز برای واحدهای صنفی صادر شده که در مقایسه با ۱۵۴ هزار و ۲۱۷ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال قبل این بخش افت ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
افت در ۸ ماه منتهی به آبان ماه در این بخش در حالی است که صدور مجوز برای واحدهای صنفی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشد ۳/۸۲ درصدی همراه بوده است. در آبان ماه در مجموع ۱۹ هزار و ۹۵۷ مجوز برای واحدهای صنفی صادر شده است.
اما مجوز نمایندگی‌های خارجی نیز در مدت زمان مورد بررسی با افتی ۶/۶۰ درصدی همراه بوده است. در این مدت در مجموع ۲۷۳ مجوز برای نمایندگی‌های خارجی صادر شده؛ این در حالی است که مجوزهای صادره در سال گذشته برابر با ۶۹۳ مجوز بوده است.
هر چند بیشتر بخش‌ها در مدت زمان مورد بررسی با افت مواجه بوده‌اند اما صدور کارت بازرگانی در این مدت با رشد ۱/۲۱ درصدی همراه بوده است، در ۸ ماه منتهی به آبان ماه ۹۳ در مجموع ۵ هزار و ۲۰۶ کارت بازرگانی صادر شد.

 
 

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

٢٧٠ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت ایجاد می شود

تفاهمنامه «برنامه تولید و اشتغال در بخش صنعت» برای ایجاد ٢٧٠ هزار فرصت شغلی بین ...