خانه > دسته‌بندی نشده > صنایع پیشتاز در اخذ جواز تاسیس

صنایع پیشتاز در اخذ جواز تاسیس

براساس آمار اعلام شده در ۸ ماه منتهی به آبان ماه در مجموع ۱۰ هزار و ۹۸۴ جواز تاسیس برای ۳۳ گروه مختلف صنعتی صادر شده که از میان صنایع مورد بررسی «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی» و ‌«محصولات فلزی فابریکی» بیشتر جواز تاسیس صادره را به خود اختصاص دادند.

براساس آمار اعلام شده بیشترین تعداد جواز تاسیس صادر شده طی ۸ ماه منتهی به آبان ماه متعلق به گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده، به طوری که طی این مدت در مجموع هزار و ۸۴۶ جواز برای این گروه صادر شده و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای گروه سایر محصولات کانی نیز برابر با ۹۰۲۲۴.۳ میلیارد ریال بوده است. محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها دومین گروه صنعتی هستند که طی مدت زمان مورد بررسی بیشتر جواز تاسیس برای آنها صادر شده است. طی این مدت در مجموع هزار و ۴۸۶ جواز با سرمایه ۱۰۲۶۷۵.۳ میلیارد ریال برای این گروه صادر شده است. اما محصولات از لاستیک و پلاستیک سومین گروه صنعتی هستند که در ۸ ماه منتهی به آبان ماه بیشترین جواز تاسیس برای آن صادر شده است. طی این مدت در مجموع هزار و ۱۴۵ جواز تاسیس برای این گروه با سرمایه‌ای بالغ بر ۵۵۹۷۹.۴ میلیارد ریال صادر شده است. اما سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی طی این مدت با دریافت ۸۶۰ جواز تاسیس توانستند در گروه‌های صنعتی عنوان چهارمی را از آن خود کنند. سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش نیز برابر با ۱۲۷۱۹.۴ میلیارد ریال بوده است. اما در ۸ ماه منتهی به آبان ماه برای محصولات فابریکی نیز ۷۸۳ جواز تاسیس با سرمایه ۱۷۲۵۳.۱ میلیارد ریال صادر شده است.

 

بیشترین سرمایه برای محصولات شیمیایی

اما در ۸ ماه منتهی به آبان ماه بیشترین پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به‌‌ارزش ۱. ۱۵۲۱۴۷میلیارد ریال در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی صورت گرفته است. برای سایر فلزات اساسی نیز ۱۱۳۰۳۸.۹ میلیارد ریال پیش‌بینی سرمایه‌گذاری صورت گرفته و این گروه به این طریق در رده دوم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. اما در رده سوم، محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ۱۰۲۶۷۵.۳ میلیارد ریالی قرار دارد. سرمایه پیش‌بینی شده برای استخراج کانه‌های فلزی نیز در ۸ ماه منتهی به آبان ماه برابر با ۶۷۵۲۲.۲ میلیارد ریال بوده است. اما پنجمین گروه صنعتی به کک و فرآورده‌های حاصل از نفت با سرمایه پیش‌بینی شده ۳۱۱۸۳.۸ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

 

صنایع اشتغال‌زا

در آمار ۸ ماه منتهی به آبان ماه همچنین میزان کل پیش‌بینی اشتغال نیز ۲۶۸ هزار و ۸۶ نفر است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش ۱۴/۵ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین پیش‌بینی اشتغال در ۸ ماهه سال ۹۳ در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها است که متوسط اشتغال این گروه در هر واحد ۳۴/۲ نفر است. «محصولات غذایی و آشامیدنی»، «سایر محصولات کانی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی» بیشترین اشتغال برای آنها پیش‌بینی شده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای محصولات غذایی و آشامیدنی در ۸ ماه منتهی به آبان ماه برابر با ۵۰ هزار و ۹۶۵ نفر است، برای گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز اشتغال ۳۷ هزار و ۱۹۵ نفری پیش‌بینی شده است؛ اما اشتغال پیش‌بینی شده برای محصولات لاستیک و پلاستیک نیز برابر با ۲۱ هزار و ۵۷۸ نفر است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز برابر با ۱۹ هزار و ۷۲۶ نفر است و ساخت فلزات اساسی نیز پنجمین گروه اشتغال‌زا با ۱۸ هزار و ۲۰ نفر محسوب می‌شود.


همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

راهکارهای توسعه روابط صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان بررسی شد

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان و معاون وزیر صمت و رئیس ...