خانه > دسته‌بندی نشده > لایحه بودجه 844 هزار میلیارد تومانی در مجلس تصویب شد/ پرونده بودجه بسته شد

لایحه بودجه 844 هزار میلیارد تومانی در مجلس تصویب شد/ پرونده بودجه بسته شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه را با ۱۴۴ رای موافق ،۳۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده ۸۴۴ هزار میلیارد تومانی پرونده لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را بستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه را با ۱۴۴ رای موافق ،۳۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر تصویب کردند.بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل ونه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (۸.۴۴۹.۵۹۹.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (۸.۴۹۹.۵۹۹.۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰) به شرح زیر است:الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون وهفت صد و چهل و چهارهزار ویکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشت صد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ریالب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (۵.۹۷۰.۵۹۶.۹۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (۵.۹۷۰.۵۸۶.۹۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریالبه دولت اجازه داده می شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۲۰۰.۳۶۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (۱۶۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می گیرد:اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالاعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالاعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالاعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی، دو درصد (۲%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول کاهش اعتبار نیست.حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.بدین ترتیب نمایندگان پس از ۱۳ روز و بیشت جلسه بررسی بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور ماده واحده آن را با ۱۴۴ رای موافق،۳۳ رای مخالف و شش نماینده ممتنع به تصویب رسید.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

راهکارهای توسعه روابط صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان بررسی شد

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان و معاون وزیر صمت و رئیس ...