خانه > دسته‌بندی نشده > مشکل بانک‌های خصوصی درگشایش ‌ال‌سی

مشکل بانک‌های خصوصی درگشایش ‌ال‌سی

رئیس صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه نیاز است صندوق توسعه ملی اعتبار در اختیار بانک‌های خصوصی رفع تحریم شده قرار دهد، گفت: پرداخت پول کالای صادرشده ازسوی بانک‌های ایرانی منوط به گشایش اعتبار اسنادی و صدور بیمه‌نامه‌های صندوق است.
طاهر شه‌حامد در رابطه با پرداخت پول کالای صادر شده ازسوی بانک‌های داخلی، اظهار کرد: خطوط اعتباری خریدار و دیون اسناد اعتباری در حقیقت با ارتباط دو بانک مقصد و مبدا کالا که گشایش‌کننده LC است، برقرار می‌شود. وی ادامه داد: در کنار گشایش LC با پوشش بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادارت زمانی که کالا صادر شده و اسناد از‌سوی بانک مقصد به بانک مبدا ارسال شود، بانک ایرانی پول صادرکننده را با توجه به بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات در کشور تحویل آن خواهد داد. او تصریح کرد: پول صادرکننده از طریق سیستم بانکی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و صندوق ضمانت صادرات تنها بیمه‌نامه‌ها را صادر کرده تا اگر به هر دلیلی پول از سوی خریدار پرداخت نشد، پول از سوی صندوق ضمانت صادرات به بانک ایرانی پرداخت شود. شه‌حامد با اشاره به اینکه اجرای این طرح در گرو گشایش LC است، تاکید کرد: یکی از مشکلات پیش روی این طرح تحریم‌ها بوده و این در حالی است که برخی از بانک‌های خصوصی توانایی گشایش LC را ندارند و نیاز است صندوق توسعه ملی اعتبار در اختیار بانک‌های خصوصی که رفع تحریم شده‌اند قرار دهد تا بتوانند گشایش اعتبار خرید را انجام دهند.


همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

بیست و سومین نمایشگاه بین الملل IRAN PLEX2024دام طیور و صنایع وابسته ایران