خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارش تحلیلی > جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهکاری برای خروج از شرایط رکود تورمی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهکاری برای خروج از شرایط رکود تورمی

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معددن استان تهران یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط رکود تورمی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد.

ابوالحسن خلیلی گفت: شرایط نامتعادل سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در حوزه صنعت به گونه‌ای نامتعارف بر صنعتگران فشار آورد بود.

وی با اشاره به ایجاد آرامش نسبی در فضای کسب و کار در یکسال گذشته گفت: دولت توانسته جو امید به آینده را دوباره بازآفرینی کند.

وی افزود: اولویت دولت یازدهم در بخش اقتصاد از کاهش تورم به خروج از رکود تغییر یافته است.

به گفته خلیلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توقف حضور شرکت‌های بزرگ، و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید از جمله فاکتورهای مؤثر برای خروج از شرایط رکود تورمی است که امیدواریم هرچه زودتر نسخه‌های عملیاتی آن را اجرایی نماید.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

وعده ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

صدور تخصیص ۱۵۰ میلیون یورو به‌عنوان سپرده بانکی از سوی صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان ...