خانه > گزارش تحلیلی > جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهکاری برای خروج از شرایط رکود تورمی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهکاری برای خروج از شرایط رکود تورمی

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معددن استان تهران یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط رکود تورمی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد.

ابوالحسن خلیلی گفت: شرایط نامتعادل سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در حوزه صنعت به گونه‌ای نامتعارف بر صنعتگران فشار آورد بود.

وی با اشاره به ایجاد آرامش نسبی در فضای کسب و کار در یکسال گذشته گفت: دولت توانسته جو امید به آینده را دوباره بازآفرینی کند.

وی افزود: اولویت دولت یازدهم در بخش اقتصاد از کاهش تورم به خروج از رکود تغییر یافته است.

به گفته خلیلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توقف حضور شرکت‌های بزرگ، و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید از جمله فاکتورهای مؤثر برای خروج از شرایط رکود تورمی است که امیدواریم هرچه زودتر نسخه‌های عملیاتی آن را اجرایی نماید.

همچنین ببینید

سبک چینی حمایت از تولید

کشور چین طی چهار دهه با رشد مستمر و بالا، به بزرگ‌ترین اقتصاد، تولیدکننده، تجارت‌کننده ...