خانه > اخبار > رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز

رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز

چکیده

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری‌های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال‌های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور مسئله حائز اهمیتی هست. در این  جا ما نگاهی اجمالی به  ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره خواهیم داشت. با توجه به دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، هر دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت یکساله، میان‌مدت سه‌ساله و بلندمدت پنج‌ساله بررسی گردیده است. تمامی داده‌ها و اطلاعات از بانک مرکزی جمع‌آوری شده است و جامعه آماری این تحلیل اقتصاد ایران می‌باشد. در این راستا هدف اصلی بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه‌مدت یکساله، نرخ بهره میان‌مدت سه‌ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج‌ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل‌ اقتصادسنجی فیشر در اقتصاد ایران می‌باشد.

همچنین ببینید

عدم استمرار افزایش نرخ ارز/تقاضای فصلی، متهم بالا رفتن نرخ دلار

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، استمرار نخواهد داشت، دلیل اصلی ...