خانه > اخبار > اخبار خانه > هفت باور غلط پیرامون اقتصاد مقاومتی

هفت باور غلط پیرامون اقتصاد مقاومتی

با نگاهی به مباحثی که در جامعه پیرامون اقتصاد مقاومتی مطرح می شود مشاهده می شود که باورهای غلطی پیرامون این موضوع در بخشی از جامعه شکل گرفته است. بطوریکه مردم و حتی برخی کارشناسان و مسئولین نیز به این باورهای اشتباه دچار شده اند و تلقی صحیحی از اقتصاد مقاومتی ندارند. برخی از این باورهای غلط بیشتر در بین مردم وجود دارد اما برخی از انها در بین کارشناسان و مسئولین نیز مشاهده می شود. این باورهای غلط خود میتواند مانعی بزرگ بر سر راه افزایش مقاومت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد لذا پرداختن به آنها و اصلاح انها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت آنها در ادامه به  بیان مهمترین باورهای اشتباه پیرامون اقتصاد مقاومتی می پردازیم:

۱- اقتصادمقاومتی از ابداعات ایران است و سابقه ای در ادبیات اقتصادی ندارد
۲-اقتصادمقاومتی طرحی با انگیزه های سیاسی است و مبانی علمی ندارد
۳-اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر و کاهش تعاملات جهانی است
۴-اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا نظام اقتصادی است
۵-اقتصاد مقاومتی به معنای خودکفایی در تمام و یا اکثر حوزه ها ست
۶-اقتصاد مقاومتی مختص دوران تحریم یا جنگ است
۷-اقتصادمقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی و تدابیر سخت اقتصادی است

توضیح اینکه چرا این باورها اشتباه هستند و اثبات نادرست بودن آنها نیاز به اقامه استدلال و توضیحات نسبتا مفصلی دارد که در این مجال نمی گنجد. باید در یادداشتهای دیگری به تفکیک به هر یک از این باورها پرداخت و نادرستی انها را به اثبات رساند و پس از اثبات نادرستی، باور درست را تبیین کرد. البته تنها باورهای غلط رایج نسبت به اقتصادمقاومتی، موارد فوق نیستند و میتوان باورهای غلط دیگری را نیز نام برد اما به نظر میرسد این هفت مورد مهمترین  و رایج ترین باورهای اشتباه هستند

منبع: روابط عمومی خانه تهران

همچنین ببینید

پخش فصل دوم مجموعه مستند معدنی تلویزیونی آژنگ با نگرش ویژه بر اقتصاد  مقاومتی، تولید و اشتغال

 فصل دوم مجموعه مستند معدنی تلویزیونی آژنگ با نگرش ویژه بر اقتصاد  مقاومتی، تولید و ...