خانه > گزارش تحلیلی > هیچ کدام از صنعتگران یارانه ای دریافت نکرده‌اند

هیچ کدام از صنعتگران یارانه ای دریافت نکرده‌اند

سیدمحمدرضا مرتضوی: در سال ۱۳۹۴نیز به‌طور قطع رقم مشخص شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه در بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز درباره وضعیت پرداخت یارانه بخش تولید و اینکه آیا تولیدکنندگان می‌توانند نسبت به این موضوع امیدوار باشند؛ مدعی شد که حتی یک ریال یارانه به بخش صنعت پرداخت نشده و هیچ کدام از صنعتگران با هیچ عنوانی یارانه دریافت نکرده‌اند. وی با بیان اینکه یارانه بخش تولید وعده‌ای بود که هیچ وقت عملی نشد، گفت: در حقیقت پولی وجود ندارد که بخواهد به صنعت پرداخت شود چراکه درحال‌حاضر مقدار درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها که در بودجه مشخص شده با یارانه پرداختی به مردم و حداکثر یارانه بخش بهداشت و درمان برابری می‌کند. مرتضوی اظهار کرد: اگر قرار باشد یارانه‌ای به یک بخش پرداخت شود باید ردیف آن در بودجه مشخص شده باشد که درحال‌حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مبلغ مشخص شده برای بخش صنعت و معدن در امسال گفت: در سال ۱۳۹۴نیز به‌طور قطع رقم مشخص شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه در بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

راهکارهای توسعه روابط صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان بررسی شد

معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان و معاون وزیر صمت و رئیس ...