خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارش تحلیلی > هیچ کدام از صنعتگران یارانه ای دریافت نکرده‌اند

هیچ کدام از صنعتگران یارانه ای دریافت نکرده‌اند

سیدمحمدرضا مرتضوی: در سال ۱۳۹۴نیز به‌طور قطع رقم مشخص شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه در بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز درباره وضعیت پرداخت یارانه بخش تولید و اینکه آیا تولیدکنندگان می‌توانند نسبت به این موضوع امیدوار باشند؛ مدعی شد که حتی یک ریال یارانه به بخش صنعت پرداخت نشده و هیچ کدام از صنعتگران با هیچ عنوانی یارانه دریافت نکرده‌اند. وی با بیان اینکه یارانه بخش تولید وعده‌ای بود که هیچ وقت عملی نشد، گفت: در حقیقت پولی وجود ندارد که بخواهد به صنعت پرداخت شود چراکه درحال‌حاضر مقدار درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها که در بودجه مشخص شده با یارانه پرداختی به مردم و حداکثر یارانه بخش بهداشت و درمان برابری می‌کند. مرتضوی اظهار کرد: اگر قرار باشد یارانه‌ای به یک بخش پرداخت شود باید ردیف آن در بودجه مشخص شده باشد که درحال‌حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مبلغ مشخص شده برای بخش صنعت و معدن در امسال گفت: در سال ۱۳۹۴نیز به‌طور قطع رقم مشخص شده برای ارائه به بخش صنعت و معدن محقق نخواهد شد، چراکه در بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

کارگاه آموزشی تامین مالی بین المللی وجذب سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران

کارگاه آموزشی تامین مالی بین المللی وجذب سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی در دوران جدید ...