خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارش تحلیلی > پیش بینی تولید و مصرف حامل های انرژی از سال 1399 تا 2035

پیش بینی تولید و مصرف حامل های انرژی از سال 1399 تا 2035

این گزارش به صورت یک فایل PDF تهیه شده است .

برای دانلود و نمایش کلیک کنید

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

روزهای خوب تولید در جاده مخصوص

آمار تولید ۱۰ ماه امسال خودروسازان داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، سه ...