خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > آیین نامه اجرایی ماده13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورو تقویت انها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورو تقویت انها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورو تقویت انها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورو تقویت انها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در          اینجا             قابل مشاهده است.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

بخشنامه 167 تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

    صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی ...