خانه > اخبار > اختصاص 25درصد از فضای واحدهای تولیدی به فضای سبز

اختصاص 25درصد از فضای واحدهای تولیدی به فضای سبز

 واحدهای صنعتی  ملزم به اختصاص ۲۵درصد از عرصه خود  به فضای سبز می باشند.

 واحدهای صنعتی  ملزم به اختصاص ۲۵درصد از عرصه خود  به فضای سبز می باشند.