خانه > اخبار > اعداد منفی رشد صنعتی از چه روایت می‌کند؟

اعداد منفی رشد صنعتی از چه روایت می‌کند؟

شاخص تولید صنعتی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۹.۸ درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت ۱۰.۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.

آمار سه ماهه پایانی شاخص تولید صنعتی در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ حاکی از آن است که در بخش تولید صنعتی ۴.۶ درصد رشد داشته است. صنایع خودرو ۲۵.۱ درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز ۱۷.۳ درصد رشد منفی در تولید را در ۳ ماهه پایانی سال ۹۴ داشته‌اند.

این آمار که به وسیله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به سفارش اتاق تهران تهیه می‌شود، نشان می‌دهد  شاخص تولید صنعتی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۹.۸ درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت ۱۰.۹ درصد کاهش را تجربه کرده است. شاخص فروش نیز در این مدت ۲.۷ درصد کاهش داشته که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی ۱۷.۳ درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی ۱۳.۸ درصد بوده است. شاخص تولید و فروش صنایعی همچون سیمان، آهک، گچ و خودرو بیشترین کاهش هم در تولید و هم در فروش داشته است.

این اعداد کنار آنچه مرکز آمار ایران چند هفته پیش از وضعیت رشد اقتصادی در سال ۹۴ منتشر کرد، نشان می‌دهد صنعت و تولید کشور در وضعیتی نابسامان قرار دارد.

همچنین ببینید

ثبات و استحکام با سیاست ارز تک‌نرخی

سیاست محدودیت در واردات می‌تواند بازارهای داخلی را تقویت کند اما تجربه ثابت کرده است ...