خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > انتخاب مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی نمونه سال 93

انتخاب مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی نمونه سال 93

وزارت صنعت,معدن و تجارت اعلام کرد : امسال به مناسبت هفته پژوهش در آذز ماه , مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی نمونه , مراکز تحقیق و توسعه R&D نمونه واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و بهترین محصول R&D  واحدهای پژوهشی تولیدی و نرم افزاری سال ۱۳۹۳ انتخاب می شود ….

متن کامل خبر (کلیک کنیدانتخاب مراکز نمونه ۱۳۹۳)

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html