خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > انتشار متن برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت 1394

انتشار متن برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت 1394

وزارت صنعت، معدن و تجارت متن کامل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را روی پورتال رسمی این وزارتخانه منتشر کرد. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخصهای مهم اقتصادی ایران و جهان به بررسی وضعیت و روند ایران از منظر شاخصهای بین المللی پرداخته شده است. در این برنامه مهمترین فرصتها و چالشهای بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی پایین بخشی تبیین شده است. در این برنامه، اولویت بندی رشته فعالیتها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات عنوان شده است. در این برنامه که مشتمل بر ۹ بخش مجزاست علاوه بر مروری به روش تدوین برنامه، بررسی و تحلیل وضعیت موجود و روند شاخصهای مهم اقتصادی ایران و جهان، بیانیه ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خط مشی و سیاست کلی، هدفگذاری بخش صنعت، معدن و تجارت، راهبردهای توسعه صنعت، معدن و تجارت، …..سیاستهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های راهبردی گروه صنایع منتخب و اسناد پشتیبان آورده شده است.

متن برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت(کلیک کنید)

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

هشتادوپنجمین گردهمایی سران معدنی در کانادا

هشتادوپنجمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی انجمن توسعه‌دهندگان و مکتشفان کانادا، یکی از برجسته‌ترین رویدادهای معدن و ...