خانه > اخبار > اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می گردد.

زمان برگزاری: ۱۸ و۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷