خانه > اخبار > بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد سقف بودجه عمومی ۱۷۷هزار میلیارد تومان

بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد سقف بودجه عمومی ۱۷۷هزار میلیارد تومان

حسن روحانی، رییس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری ۱۵۵هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی ۲۲هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. به گزارش تسنیم، در ابلاغیه حسن روحانی رییس جمهور آمده است: »بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ میشود. تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و پیوستهای آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود )اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکتهای دولتی( اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۱۶۹۴/۷/۲۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.

همچنین ببینید

نوبخت: 96 درصد بودجه 95 محقق شد

سخنگوی دولت می گوید در بودجه سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع ...