خانه > اخبار > برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری گواهی دیجیتال

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری گواهی دیجیتال

بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی‌های دیجیتال با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

به نقل از صدا و سیما، بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی‌های دیجیتال با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شد. در جلسه این شورا که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گزارشی از وضعیت گواهی‌های دیجیتال صادر شده ارائه و وضع برخی از مراکز صدور گواهی دیجیتال از جمله بانک مرکزی، ثبت احوال و ستاد گذرنامه بررسی شد.

همچنین در این جلسه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، درباره طرح ارتقای مرکز صدور گواهی دیجیتال یا مرکز ریشه کشور بحث و تبادل نظر شد؛ بنابراین گزارش معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر خارجه، معاون وزارت کشور، معاون وزارت فناوری و اطلاعات، دبیرکل بانک مرکزی، دبیر اتاق بازرگانی و معاون وزیر اطلاعات از اعضای شورای سیاستگذاری گواهی دیجیتال هستند.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان ...