خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > برگزاری نشست مشترک خانه صنعت معدن وتجارت استان تهران و اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

برگزاری نشست مشترک خانه صنعت معدن وتجارت استان تهران و اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

این جلسه با حضور جناب آقای فریدونی مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده و روسای واحدهای تابعه و آقای مهندس خلیلی عضو هیئت مدیره و دبیر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران و خانم تخشا کارشناس مسئول خانه صنعت و معدن استان تهران تشکیل شد و چگونگی همکاری و تعامل فی مابین مورد بحث قرار گرفت .

مقرر گردید تا خانه صنعت معدن نسبت به تشکیل جلسات مشترک برای هر رشته صنعتی با اداره کل ارزش افزوره برای حل مشکلات فی مابین اقدام نماید.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده فارغ از بستانکار بودن مودی اقدام نماینده

بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده فارغ از بستانکار بودن مودی اقدام نماینده به شرح ...