براساس گزارش منتشر شده در حال‌حاضر ۲۹ هزار و ۵۶۱ طرح در حال ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد. همچنین ۴۸۹ شهرک صنعتی، ۳۰۸ ناحیه صنعتی و ۳ منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری در کشور وجود دارد. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی کمپین «بیایید چرخه را بچرخانیم» را در آستانه سال جدید در کشور راه‌اندازی کرد.