خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > بهره وری ، شاخص فراموش شده صنایع

بهره وری ، شاخص فراموش شده صنایع

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و حضور پر ثمر در بازار رقابتی جهانی ،<بهره وری>> دارای جایگاه ویژه ای است

http://www.tehranhim.com/wp-content/uploads/2015/11/30_22.pdf

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

نعمت زاده:صنایع رو به جلو حرکت می‌کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه علیرغم تمام محدودیت ها و مشکلات، صنایع روبه ...