خانه > اخبار > بهره وری ، شاخص فراموش شده صنایع

بهره وری ، شاخص فراموش شده صنایع

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و حضور پر ثمر در بازار رقابتی جهانی ،<بهره وری>> دارای جایگاه ویژه ای است

http://www.tehranhim.com/wp-content/uploads/2015/11/30_22.pdf

همچنین ببینید

مقام مسوول‌: ایران برای نخستین بار در زمره کشورهای مبتنی بر بهره وری قرار گرفت

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برپایه ...