خانه > اخبار > تبصره3 ماده14 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال1389 مبنی بر نقص وسیله نقلیه در علت تصادفات

تبصره3 ماده14 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال1389 مبنی بر نقص وسیله نقلیه در علت تصادفات

تبصره۳ ماده۱۴ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۸۹ مبنی بر نقص وسیله نقلیه در علت تصادفات به شرح زیر می باشد.