خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت

تحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت

بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم سال ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف “تحریک تقاضا” و “برونرفت ازتنگنای مالی” در سه حوزه “سیاستهای پولی”، “سیاستهای مالی” و “سیاستهای اعتباری” ارائه شده است

برای مشاهده و دریافت فایل مربوطه کلیک کنید

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

مهمترین مسائل اقتصادی 2017 از نگاه فوربس

سال گذشته این موقع سرمایه گذاران نگرانی وقوع رکود در آمریکا بودند، در حالیکه ارز ...