خانه > اخبار > تحلیل نیلی از سه شوک اقتصادی کشور

تحلیل نیلی از سه شوک اقتصادی کشور

مهم‌ترین سوال پیش روی اقتصاد ایران

نیلی متذکر شد: «از سال ۱۳۹۶ به بعد، این مهم‌ترین سوال پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود که کدام‌یک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق پیدا می‌کند؟»

وی افزود: «یک سناریو این است که مسیری را که در سال‌های قبل از ۱۳۸۷ داشتیم، ادامه داده و رشد متوسط ۵.۳ درصد را داشته باشیم. اما باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم انداز ۲۰ سال در سال ۱۴۰۴ نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱.۵ درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.»

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «در صورتی که کشور بخواهد همان مسیر اعلام شده قبل از سال ۱۳۸۶ را دنبال کند، می‌تواند اشتغال‌زایی را افزایش دهد، اما شکاف درآمدی در کشور باقی خواهد بود.»

نیلی تاکید کرد: «شکاف درآمدی یکی از مهم‌ترین عواملی است که رشد اقتصادی در کشور احساس نمی‌شود، زیرا سطح درآمدها پایین است.»

وی اظهار داشت: «در صورتی که کشور بخواهد مسیر دنبال شده از سال ۱۳۸۷ به بعد را دنبال کند، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.»

سه شوک اقتصاد کشور

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با بیان این‌که در ۱۵ سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده است، گفت: «اولین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، طی یک دهه ۴.۷ برابر رشد داشته است. شوک دوم، تحریم و اثرات به جای مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ نیز که ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد را هم نباید فراموش کرد.»

نیلی افزود: «سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۵۰، در عین حال شوک سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ نیز مثل همین شوک‌های سه‌گانه مذکور است. البته شوک کاهش قیمت نفت سال ۱۳۹۴ هم‌اکنون در حال جذب شدن در اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی جذب آن را نیز بررسی کرد.»

وی عنوان کرد: «تا قبل از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰ رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد، وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید ناخالص داخلی را به ۳.۲ درصد بدون نفت رساند.»

همچنین ببینید

شفافیت، حلقه گم‌شده نظام بانکی

در کانادا به سپرده‌ها ۱.۵ درصد بهره تعلق می‌گیرد و ۴۰ درصد مالیات از سپرده‌گذار ...