خانه > اخبار > تحلیل نیلی از سه شوک اقتصادی کشور

تحلیل نیلی از سه شوک اقتصادی کشور

اصلاحات ساختاری برنامه سوم

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه، گفت: «منابع ارزی نفتی نیز به اندازه‌ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.»

وی افزود: «از آنجایی که نوسان نفتی کم بود و حد متوسطی منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی داشتیم، شاهد رشد ۶.۶ درصدی بدون نفت بودیم. بعد از آن وفور نفتی دهه ۸۰ رشد ۱.۸ درصدی در تولید ناخالص به وجود آورد و پله‌پله رشد کشور کاهش پیدا کرد و این همان مساله‌ای است که در سال ۱۳۸۷ به بعد در اقتصاد ما رخ داده و رشد اقتصاد ایران را پایین آورده است.»

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، بودجه دولت را از جمله منشاهای افزایش نقدینگی عنوان کرد و متذکر شد: «باید با تمرکز بر نظام بانکی و تاکید بر برون‌گرایی پیش برویم، زیرا اگر برون‌گرایی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، افزایش تورم و نقدینگی را در پی خواهد داشت.»

نیلی تصریح کرد: «یکی از مولفه‌های مهم در برون‌گرایی، آشتی سیاست و اقتصاد است، زیرا این دوگانگی‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد و سیستم بانکی کشور خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: «اصلاح نظام بانکی و ساختار تامین مالی دولت، از دیگر عوامل مهم و تاثیرگزار در برون‌گرایی است.»

همچنین ببینید

شفافیت، حلقه گم‌شده نظام بانکی

در کانادا به سپرده‌ها ۱.۵ درصد بهره تعلق می‌گیرد و ۴۰ درصد مالیات از سپرده‌گذار ...