خانه > اخبار > تصویب نامه شماره 128304/ت52075 ه هیئت وزیران

تصویب نامه شماره 128304/ت52075 ه هیئت وزیران

تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت۵۲۰۷۵ ه هیئت وزیران در زیر قابل مشاهده است.

تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت۵۲۰۷۵ ه هیئت وزیران در    اینجا     مشاهده است.

همچنین ببینید

موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند

هیئت وزیران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش ...