خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > تصویب نامه شماره 128304/ت52075 ه هیئت وزیران

تصویب نامه شماره 128304/ت52075 ه هیئت وزیران

تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت۵۲۰۷۵ ه هیئت وزیران در زیر قابل مشاهده است.

تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت۵۲۰۷۵ ه هیئت وزیران در    اینجا     مشاهده است.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند

هیئت وزیران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش ...