خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران استانی

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران استانی

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران استانی

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران استانی در  این قسمت  قابل مشاهده است

همچنین ببینید

گفتگوی اقتصادی الزامات عبور از اقتصاد نفتی دررادیو گفتگو با جناب آقای حمیدرضا صالحی( عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران)

الزامات عبور از اقتصاد نفتی با حضور مهندس صالحی (عضو هیئت مدیره  خانه صنعت، معدن ...