خانه > اخبار > تهران برای مقابله با حوادث نیاز به یک مدیریت بحران همه جانبه دارد

تهران برای مقابله با حوادث نیاز به یک مدیریت بحران همه جانبه دارد

 

رییس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت:نداشتن پیوست مدیریت بحران در پروژه های کلان ما را با این موضوع مواجه می کند که تهران برای مقابله با حوادث نیاز به یک مدیریت بحران همه جانبه دارد.

به گزارش خبرنگارمهر ،معصومه آباد در جلسه اعضای کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری که با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار می شد گفت: تعدد اعضای شورا اسلامی شهر تهران در دوره چهارم این ظرفیت را به وجود آورد که تخصصی تر به موضوعات شهری نگریسته شود و ذیل تصمیمات کمیسیون ها کمیته های تخصصی تری ایجاد شود.

آباد در ادامه افزود: یکی از این کمیته ها کمیته ایمنی و مدیریت بحران است که کار گروه های ویژه ای در مباحث ایمنی و مدیریت بحران زیر مجموعه  آن را  تشکیل می دهد.

وی افزود: حادثه خیابان جمهوری ضرورت وجود این کار گروه ها را بیش از پیش آشکار کرد.

رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اظهار داشت: در برنامه ریزی توسعه شهری همواره شهر ایمن در کنار شهر پایدار ذکر می شود و این نشان دهنده اهمیت موضوعات ایمنی در توسعه و پایداری شهر ها است که از این جهت منطقه ۲۲ به عنوان مدلی از شهر پایدار و ایمن معرفی شد. اما نکته ای که در اینجا مغفول ماند این بود که آیا شهر تهران در برابر حوادث و بحران های طبیعی و غیر طبیعی  ایمن هست؟

معصومه آباد تصریح کرد: با همه تلاش هایی که قابل قیاس با سال های گذشته نیست و هر روز شاهد پیشرفت های عمرانی و آبادانی در شهر هستیم باید گفت: نداشتن پیوست مدیریت بحران در پروژه های کلان ما را با این موضوع مواجه می کند که  تهران برای مقابله با حوادث نیاز به یک مدیریت بحران همه جانبه دارد.

عضو کمیسیون سلامت ، خدمات شهری و محیط زیست افزود: به عنوان نمونه ما ۸۶ ریسک و خطر ی که تهران را تهدید می کند احصا کردیم در حالی که مدیریت بخش اعظمی از این خطرات بر عهده مدیریت شهری نیست.

وی گفت: سازه های بافت فرسوده که میراث ۵۰ ساله شهر هستند و به عنوان بافت های ناپایدار معرفی می شوند همچنان مغفول مانده به طوری که در حل آن نیازمند مداخله ۲۵ سازمان هستیم اما در عمل می بینیم که روند نوسازی این بافت ها خیلی کند و سطحی طی می شود.

همچنین ببینید

درس آموزی از حوادث

در راستای تحقق خط و مشی نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار ...