خانه > اخبار > تورم تولیدکننده صنعتی در کدام بخش‌ها بیشتر بود؟

تورم تولیدکننده صنعتی در کدام بخش‌ها بیشتر بود؟

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۹۴ با افزایش مواجه شده است. اما بیشترین رشد مربوط به کدام بخش‌ها بوده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۹۴ به عدد ۱۹۲.۶ رسیده که نسبت به فصـل گذشـته ۲.۷ درصـد و نسـبت بـه فصـل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۹۴ نسبت بـه دوره مشـابه قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۱۱.۱ درصد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاه‌های نفت با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۶۱.۸ بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. رشته فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش تولید وسایل نقلیه موتوری‌، تریلر و نیم‌تریلر نیز با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بـه عـدد ۲۲۸ رسـید. ایـن بخش رتبه دوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید وسایل نقلیـه موتـوری با ۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌است.

شاخص قیمت بخش صنایع محصولات شیمیایی با ۵.۹ درصـد افـزایش نسـبت بـه فصـل قبـل و رسـیدن بـه عـدد ۲۱۲.۱ رتبـه سـوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده‌است. رشته فعالیت تولید مواد پلاستیکی به شـکل اولیـه و سـاخت لاسـتیک مصنوعی با ۱۲.۱ درصد و تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت بـا ۳.۲ درصـد افـزایش نسـبت بـه فصـل قبـل، بـه ترتیـب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.

بخش‌های تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ۲.۶ درصد و ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به به فصل قبل به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص کل داشته‌اند.

اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش‌های تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار و تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه نسبت به فصل قبل نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده‌اند.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش‌ها تاثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است. در میان این بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌های تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی و تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند.

 

همچنین ببینید

تورم ٧.٧ درصد شد

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان می‌دهد که ...