خانه > اخبار > توسط مرکز پژوهش‌های مجلس؛ گزارش ۸ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو منتشر شد

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس؛ گزارش ۸ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو منتشر شد

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تولید و فروش خودرو و قطعات آن در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش یک و ۱۱.۲ درصدی را نشان می دهد، این در حالی است که دولت سیزدهم تاکید بر افزایش تولید و عرضه در جهت ثبات بخشی به بازار دارد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، تولید خودرو و قطعات در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه امسال،رشد ۵.۳ درصدی داشته، اما نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در هشت ماه امسال تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است.

در زمینه شاخص فروش نیز در آبان ماه امسال فروش خودرو نسبت به مهرماه امسال رشد ۲۴.۲ درصدی را به ثبت رساند.

همچنین شاخص فروش خودرو و قطعات در آبانماه امسال نسبت به آبان ماه در سال گذشته کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و از ابتدای امسال تا پایان آبان نیز فروش خودروی صفر کیلومتر کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به سال قبل رقم زده است.

گزارش ۸ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو منتشر شد

کاهش شاخص تولید و فروش صنعت و معدن در ۸ ماه امسال

در حوزه صنعت نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهش مجلس، تولید در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه امسال کاهش ۴.۴ درصدی و تولید در آبانماه امسال نسبت به آبان سال گذشته کاهش هشت درصدی را نشان می دهد.

مجموع تولید در بخش صنعت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص فروش در بخش صنعت در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه امسال رشد ۲ درصدی اما نسبت به مدت مشابه آبان ماه سال قبل روند کاهشی ۷.۷ درصدی و در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است.

گزارش ۸ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو منتشر شد

طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، در بخش معدن تولید در آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل کاهش ۶.۷ درصدی را تجربه کرده است.

در آبان ماه تولید در حوزه معدن امسال نسبت به مدت مشابه آبان ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲ درصدی و نسب به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۱ درصدی را رقم زده است.

شاخص فروش در بخش معدن، در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه امسال رشد ۱.۵ درصدی، در آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش ۱۷.۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

شاخص تجمیعی فروش از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

معاون وزیر صمت: میزان اشتغال صنعتی کشور به ۸ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر رسیده است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اولین بار میزان اشتغال صنعتی ...