خانه > اخبار > توضیحات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان درباره “مورد تایید بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت”

توضیحات انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان درباره “مورد تایید بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت”

انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص اظهارات مطلبی مبنی بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق مصرف‌کنندگان باید مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، توضیحاتی ارائه کرده است.

به نقل از  ایسنا، ‌ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص اظهارات مدیر کل نظارت بر تشکل‌های و هماهنگی‌ و امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق مصرف‌کنندگان باید مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، توضیحاتی ارائه کرده است که بدین شرح است:

” انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان حامی ۸۰ میلیون مصرف‌کننده ایرانی که با تلاش داوطلبانه اعضای خود و بدون هیچ چشمداشتی فعالیت می‌کند، توضیحات زیر را به استحضار می‌رساند:

۱) تنها سازمان مردم‌نهاد حامی مصرف‌کنندگان «انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان» حامی ۸۰ میلیون مصرف‌کننده‌ ایرانی است که در سال ۱۳۸۵ مستند به آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت‌ سازمان‌های مردم نهاد مصوب جلسه ۱۳۸۴/۳/۲۹ هیات محترم وزیران به شماره ۲۷۸۶۲ ت ۳۱۲۸۱ ه با گستره فعالیت در سطح ملی پروانه خود را از وزارت کشور دریافت نموده و با بیش از ۱۱ سال سابقه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

۲) انجمن حمایت از مصرف‌کندگان حامی ۸۰ میلیون مصرف‌کننده ایرانی تنها سازمان مردم‌نهاد و کاملا مستقل حامی مصرف‌کنندگان است و سال‌ها قبل از «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸» و تشکیل انجمن‌های موضوع این قانون (و تحت سرپرستی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، تاسیس و تشکیل شده است و هیچ‌گونه رابطه ارگانیک با انجمن‌های موضوع قانون فوق‌الذکر ندارد.

۳) بر خلاف نظر مدیرکل نظارت بر تشکل‌ها و هماهگی امور استان‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در هیچ یک از مواد «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نیامده است که سازمان‌های مردم‌نهادی که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت نموده‌اند «باید مورد تایید» آن مدیرکل محترم باشند.

۴) بر خلاف نظر مدیرکل محترم، و بر اساس نص صریح ماده ۹ و ماده ۱۰ “قانون حمایت از مصرف‌کنندگان” مصوب آبان ۱۳۸۸، «نظارت» و سرپرستی سازمان حمایت، مشمول تشکل‌هایی است که پس از تصویب قانون مذکور و تحت نظر «شورای عمومی و موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» تاسیس و تشکیل شده‌اند. بر این اساس، دایره اختیارات و صلاحیت سازمان مزبور و آن مقام، شامل تمامی تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور مصرف‌کنندگان نمی‌باشد و به طریق اولی، سازمان مزبور نمی‌تواند و نباید مانع فعالیت داوطلبانه، موثر و قانونی تنها انجمن مردم نهاد حامی ۸۰ میلیون مصرف‌کننده ایرانی که با مجوز وزارت کشور فعالیت قانونی خود را دنبال می‌کند، باشد.

۵) انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان حامی ۸۰ میلیون مصرف کننده ایرانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مدیرکل نظارت و دیگر مسئولین آن انتظار دارد به جای تلاش برای از بین بردن تنها تشکل مردم‌نهاد، موثر و حقیقا حامی مصرف‌کنندگان، وظایف قانونی خود را بدون هیچ چشمداشتی بر عهده بگیرند و به ساماندهی سیصد تشکل وابسته تحت سرپرستی خود اقدام نمایند و آنها را از رخوت و تشتت و نابسامانی که دامنگیرشان شده برهانند.

به وظایف قانونی خود عمل نمایند و دفاع موثر، به روز و کارآمد از حقوق مصرف‌کنندگان را همراه با انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان حامی ۸۰ میلیون مصرف کننده ایرانی بر عهده بگیرند و از هر گونه فرافکنی و شعار اجتناب ورزند. فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان ملک طلق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست و اندیشه‌های بسته دولتی و شبه دولتی و غیررقابتی حاکم بر آن سازمان‌ پاسخگوی نیازهای روز مصرف‌کنندگان نمی‌باشند.

۶) انجمن‌ حمایت از مصرف‌کنندگان حامی ۸۰ میلیون مصرف‌کننده ایرانی، تنها با تکیه بر تلاش داوطلبانه و امکانات بسیار ناچیز اعضا و به طور رایگان، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این انجمن از هر گونه بودجه و منابع مالی عمومی و دولتی محروم می‌باشد. با این حال، استقلال و حضور فعال انجمن ما در حمایت از مصرف‌کنندگان بر هیچ ناظر منصفی پوشیده نیست. «انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان» حامی ۸۰ میلیون مصرف کننده ایرانی، از مدیرکل نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی‌ و امور استان‌های سازمان‌ حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انتظار دارد تا بیلان کاری سازمان متبوع خود و سیصد انجمن وابسته را در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع عمومی برساند تا افکار عمومی را به قضاوت بنشیند”.