خانه > اخبار > جدیدترین جرایم و مجازات‌های “نظام استاندارد” + جزئیات

جدیدترین جرایم و مجازات‌های “نظام استاندارد” + جزئیات

طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است.

به نقل از  ایسنا، “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” توسط رئیس جمهوری برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد تا تکالیف مربوط به این سازمان و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه استاندارد و نیز جرائم و مجازات‌های مربوط به این بخش مشخص شود.

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در اجرای بند ۴- ۲ سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن و نیز زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و مدیریت کیفیت و به منظور روزآمد سازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند، عنوان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان تشریح شد.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، در ماده ۴۰ فصل چهارم “قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد” که در ارتباط با جرائم و مجازات‌ها است، موارد و مصادیق جرم در این حوزه مشخص و اعلام شده است که مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند. ۹ بند مربوط به ماده ۴۰ این قانون به شرح ذیل آمده است.

۱-تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.

۲-تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندار اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات.

۳-تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.

۴-استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درچه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات.

۵-تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.

۶-چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات.

۷-جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.

۸-ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات.

۹-هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو.