خانه > اخبار > درس آموزی از حوادث

درس آموزی از حوادث

در راستای تحقق سیاست ها و خط ومشی نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هرکدام از حوزه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، و انرژِ در سطح واحدهای صنعتی و معدنی به پیوست های زیر توجه بفرمایید

درس آموزی از حوادث

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

آخرین وضعیت اقتصاد ایران

حوزه هایی که باید در سطح کلان به سرعت مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ...