خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > درس آموزی از حوادث

درس آموزی از حوادث

در راستای تحقق خط و مشی نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار به موارد زیر توجه نمایید.

در راستای تحقق خط و مشی نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار به قسمت های زیر  توجه نمایید.

قسمت اول

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

سید محمد رضا مرتضوی

گفت و گوی رادیو گفتگو با سیدمحمدرضا مرتضوی،رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در ارتباط با اشتغالزایی صنایع آرد و نان در کشور

گفت و گوی رادیو گفتگو با  آقایان سید محمد رضا مرتضوی رییس خانه صنعت و ...