خانه > اخبار > دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: