خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > دعوت به مشارکت در همایش بهداشت و ایمنی کار

دعوت به مشارکت در همایش بهداشت و ایمنی کار

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران و دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می گردد.

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران و دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می گردد.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html