خانه > اخبار > دعوت به مشارکت در همایش بهداشت و ایمنی کار

دعوت به مشارکت در همایش بهداشت و ایمنی کار

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران و دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می گردد.

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲-۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶توسط انجمن علمی بهداشت کار ایران و دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می گردد.