خانه > اخبار > دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

۳۴ بنگاه دولتی واگذار می شوند. این یعنی دولت بر سر وعده ای که به مردم داده بود: ” واگذاری کارها به صاحبان کسب و کار و عدم  رقابت دولت با مردم” ایستاده است.

البته که با وجود هزاران…..

خدارا شکر که دولت تدبیر و امید مرد میدان است و کارافرینان صبور

منبع: اتاق بازرگانی تهران

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

٢٧٠ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت ایجاد می شود

تفاهمنامه «برنامه تولید و اشتغال در بخش صنعت» برای ایجاد ٢٧٠ هزار فرصت شغلی بین ...