خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی.

۳۴ بنگاه دولتی واگذار می شوند. این یعنی دولت بر سر وعده ای که به مردم داده بود: ” واگذاری کارها به صاحبان کسب و کار و عدم  رقابت دولت با مردم” ایستاده است.

البته که با وجود هزاران…..

خدارا شکر که دولت تدبیر و امید مرد میدان است و کارافرینان صبور

منبع: اتاق بازرگانی تهران

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

زیرساخت‌های صادراتی فراهم نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی باعث شده است که صادرکنندگان ما ...