خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > زندگی نامه سعدی

زندگی نامه سعدی

سعدی در شیراز مرکز فارس در حوالی سال  ۵۶۳ دیده به جهان گشود و نام او رامصلح الدین یا به قولی مشرف الدین عبد الله گذاشتند

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

سومین واگذاری سازمان خصوصی سازی اول و دوم آذرماه برگزار می شود

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی از برگزاری سومین واگذاری سال جاری این سازمان به ...