خانه > اخبار > سازمان تامین اجتماعی ١٠ هزار میلیارد ریال جرایم بیمه ای کارفرمایان را بخشید

سازمان تامین اجتماعی ١٠ هزار میلیارد ریال جرایم بیمه ای کارفرمایان را بخشید

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با اجرای قانون بخشودگی جرایم، نزدیک به ۱٠ هزار میلیارد ریال از جرایم بیمه ای کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شد.

 
به نقل از چهارشنبه تارنمای سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: قانون بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیات محترم وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به اجرا درآمد.
قریب ادامه داد: پارسال و آغاز امسال این قانون در ۲ نوبت اجرا شد.
وی گفت: در اجرای این قانون با تقاضای بخشودگی جرایم ٩۵ هزار کارگاه فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مشمول این قانون موافقت شد و کارفرمایان با پرداخت یا تقسیط بدهی خود از مزایای آن بهره مند شدند.
به گزارش ایرنا، بر پایه این بخشنامه که خردادماه پارسال به تصویب هیات وزیران رسید، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسان نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌ها برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم معاف شوند.
کارگاه‌های مشمول این آیین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی ۵٠ تا ١٠٠ درصدی جرایم برخوردار می شوند؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای در ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨۵ درصد، ٢۴ ماه ٧۵ درصد، ٣٠ ماه ۶٠ درصد و ٣۶ ماه ۵٠ درصد بخشودگی بهره مند می‌شوند.
خوش حساب در این قانون به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه پیش از بروز مشکل، دستکم در ١۶ ماه حق بیمه کارگاه خود را بموقع پرداخت کرده باشد.
غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور تشخیص داده و شیوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استان ها و واحدهای تخصصی سازمان تعیین می‌شود

همچنین ببینید

اصلاح فرایند تقسیط بدهی از سوی سازمان تامین اجتماعی

اصلاح فرایند تقسیط بدهی از سوی سازمان تامین اجتماعی