خانه > اخبار > ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

 

شماره۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ                                                                ۱۵/۹/۱۳۹۴

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

ماده۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر، براساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند:

۱ـ فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)

۲ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).

۳ـ اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها).

۴ـ الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای.

۵ ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.

۶ ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.

۷ـ داروهای پیشرفته.

۸ ـ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی.

۹ـ هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها).

۱۰ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر).

۱۱ـ محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری های دریایی، ساختمان و راهسازی.

تبصره ـ رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تعیین می شود.

همچنین ببینید

منطبق نبودن با تحولات فناوری، مشکل اصلی واحدهای صنعتی نیمه فعال

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ربط دادن تمام مسائل ...