هفته گذشته و در نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی تجارت خارجی، خبر کاهش اعتبار ثبت سفارش کالا اعلام شد. بر اساس اعلام مجتبی خسروتاج پیش از این متقاضیان ۶۶ماه فرصت داشتند که با توجه به انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و… اقدام به واردات کنند، اما بر اساس دستورالعمل جدید این مهلت تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه (۹۰روز) شده است. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد است که این اقدام در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است؛ هرچند پیش از این نیز برخی از کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند؛ اما در حال‌حاضر همه کالاها مشمول آیین‌نامه جدید خواهند بود.

در این راستا مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است، مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها تا اطلاع ثانوی ۹۰۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است.قید تا اطلاع ثانوی در ابلاغیه صادر شده را می‌توان یکی از سردرگمی‌های واردکنندگان در آیین‌نامه جدید دانست؛ چراکه زمان تغییر مجدد اعتبار برگ‌های ثبت سفارش نامشخص است و واردکنندگان همچنان باید منتظر تصمیم جدید متولیان صنعتی کشور باشند. در بخشنامه ابلاغی با استناد به اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۶۶ بند اجرا و اقدام لازم تعیین و ابلاغ شده است.

براساس بند یک، مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است. از سوی دیگر، براساس بند دوم این آیین‌نامه نیز اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شده است. از سوی دیگر، مهلت ورود کالا به کشور نیز براساس بند سوم این آیین‌نامه به دو روش غیربانکی و بانکی صورت خواهد گرفت؛ براساس روش غیربانکی حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور خواهد بود و براساس روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد براساس دستورالعمل جدید ۷۲۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف خواهد شد.  همچنین براساس دستورالعمل جدید، تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است.

از سوی دیگر، در بند ۶ این دستورالعمل این نکته مدنظر قرار گرفته است که تمدید ثبت سفارش صرفا براساس تبصره یک ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل‌انجام است و در غیر این‌صورت تمدید ثبت سفارش امکان‌پذیر نخواهد بود.