خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

احتراما به استحضار می رساند متن “قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم” که در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تصویب  مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید است جهت استحضار بر روی پورتال اتاق ایران به آدرس www.iccim.ir  در قسمت معاونت مجلس قرار گرفت

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران استانی

تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم ...