خانه > اخبار > قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن

۲- ۴ – توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذر ماه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد، بیشترین سه از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ” ۶۰ تا ۷۰ ” متر مربع معادل ۰ / ۱۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ” ۵۰ تا ۶۰ ” و ” ۷۰ تیا ۸۰ ” متر مربع به ترتیب با سه های ۲ / ۱۳ و ۱ / ۱۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵ / ۵۱ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین ببینید

وام خانه اولی‌ها ۲۰۰ میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام مطلب که عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین ...