خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن

۳- ۴ – توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذر ماه سال ۱۳۹۵ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ” ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ” میلیون ریال با اختصاص سه ۷ / ۱۲ درصد، بیشترین سه از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش ” ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ” و ” ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ” میلیون ریال نیز به ترتیب بیا اختصیاص ۶ / ۱۲ و ۲ / ۱۱ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۱ / ۵۰ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

قیمت مسکن

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

اصلاح روش محاسبه میانگین قیمت مسکن

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که از سال ۸۸ تاکنون آمارهای مربوط به ...