خانه > اخبار > قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن بیش از ۷ درصد افزایش یافت

قیمت مسکن

۳- ۴ – توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در آذر ماه سال ۱۳۹۵ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ” ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ” میلیون ریال با اختصاص سه ۷ / ۱۲ درصد، بیشترین سه از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش ” ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ” و ” ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ” میلیون ریال نیز به ترتیب بیا اختصیاص ۶ / ۱۲ و ۲ / ۱۱ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۱ / ۵۰ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

قیمت مسکن

همچنین ببینید

وام خانه اولی‌ها ۲۰۰ میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام مطلب که عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین ...