خانه > اخبار > مالیات بر ارزش افزوده، عامل شفافیت فعالیت های اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده، عامل شفافیت فعالیت های اقتصادی

قانون مالیات بر ارزش افزوده که حاصل بررسیهای کارشناسانه و بهره برداری از تجارب کشورهای موفق در زمینه اقتصاد و اجرای این قانون بوده ، چند سالی است که در کشور ما به اجرا در آمده است. این قانون نوین و انعطاف پذیر، موجب شفافیت فعالیتهای اقتصادی شده و تحقق درآمدهای مالیاتی را ممکن می کند و بدین ترتیب موجب کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی می شود.

با توجه به اینکه طبق این قانون، مصرف کننده نهایی مالیات را پرداخت می کند بنابر این کسانی که درآمد بیشتر داشته و از اجناس لوکس و تجملی بیشتری استفاده می کنند شناسایی شده و مالیات واقعی از آنها اخذ می شود.
همین مسئله از یک سو موجب اصلاح الگوی مصرف در بین آحاد مردم شده و جامعه را از مصرف گرایی به دور می سازد و از سوی دیگر به لحاظ اینکه هر کس مصرف بیشتری داشته باشد باید مالیات بیشتر پرداخت کند این مالیات موجب تحقق عدالت مالیاتی و اجتماعی خواهد شد.
بر پایه همین مزایای قانون مالیات برارزش افزوده، ضرورت فرهنگ سازی این قانون و ترویج مزایای آن در بین افکار عمومی بیشتر معلوم و مشخص می شود. از همین روست که دستگاه مالیاتی به عنوان متولی این امر، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و با برشمردن محاسن بیشمار این قانون در جهت افزایش اعتماد مودیان مالیاتی گام برداشته است.
مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت نوعی مالیات بر مصرف می باشد بر اساس سبد مصرف خانوارها پرداخت می شود . طبیعتا هرخانواده که درآمد بیشتر دارند و به تبع آن مصرف آنها بیشتر است می باید مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند چرا که برای کسب درآمد بالای خود مسلما میزان بیشتری از امکانات کشور استفاده کرده اند.
می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده به منزله میزان و ترازویی است که ضامن اجرای عدالت است و با اجرای این قانون می توان مطمئن شد که حقوق هیچ فردی در جامعه تضییع نخواهد شد.
مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از نام آن پیداست از سود و ارزش افزوده کالا و خدمات و از مصرف کننده نهایی اخذ می شود به این ترتیب میزان درآمد افراد برحسب مصرف و خرید آنها مشخص شده و به قول معروف (هر که بامش بیش برفش بیشتر ) هرکه از قابلیتها و امکانات کشور بهره بیشتری جسته و بوسیله آن درآمد بیشتری را از آن خود کرده است ، می باید مالیات بیشتری را به دولت بپردازد تا دولت در مسیر تولید و ایجاد امکانات عمومی و تجهیز زیر ساختها و پیشرفت پروژه های عمرانی از این درآمدها بهره گرفته و پاسخگوی مطالبات عموم مردم باشد.

همچنین ببینید

مالیات بر ارزش افزوده صنایع کوچک به مدت یک سال صفر شود

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط فعلی تولید و بازار، مالیات بر ارزش ...