خانه > اخبار > مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی پلاستیک برگزار شد/ تصویب تغییرات اساسنامه

مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی پلاستیک برگزار شد/ تصویب تغییرات اساسنامه

عصر روز گذشته مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی پلاستیک با حضور ۴۱ صاحب حق رأی در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و تغییرات اساسنامه با نظر اعضای انجمن ملی پلاستیک، اصلاح و تصویب شد.

عصر روز گذشته مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی پلاستیک با حضور ۴۱ صاحب حق رأی در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و تغییرات اساسنامه با نظر اعضای انجمن ملی پلاستیک، اصلاح و تصویب شد.