خانه > اخبار > مجمع عمومی فوق العاده خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار گردید

مجمع عمومی فوق العاده خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار گردید

به نقل از روابط عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران،مجمع عمومی فوق العاده خانه صنعت و معدن استان تهران در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳ در محل سالن امین الضرب خانه تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور حداکثری اعضای خانه برگزار گردید و موضوع پیوست خانه به اتاق تهران با تصویب مجمع نهایی شد.

دستور جلسه:

پیوست خانه صنعت و معدن استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با پذیرش تغییرات اساسنامه

شروع جلسه فوق به جهت به حد نصاب رسیدن اعضاء ساعت ۹ صبح صورت گرفت. این مجمع با حضور اکثریت اعضا و با حضور ریاست جناب آقای امیر احمدی، جناب آقای مهندس عبدالحمید قدیمی نائب رییس، ، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت جناب آقای سجادی،منشی جلسه جناب آقای مهدی کریمی تفرشی، ناظر اول مجمع جناب آقای ملکی، ناظر دوم مجمع جناب آقای مهندس شافعی نیا برگزار گردید.

متن تغییرات اساسنامه در پنج بخش و ده بند به شرح  زیر مطرح و با حداکثر آرا تصویب شد. 

متن تغییرات اساسنامه:

بخش هویت یا اهداف یا مقدمه:

  • تشکل به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ( از این پس اتاق تهران نامیده خواهد شد) پیوست گردید.

بخش وظایف

  • جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران.
  • ارایه گزارش هر شش ماه یکبار از عملکرد خانه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حلهای اجرایی برای رفع مشکلات و ارایه گزارش مزبور و پاسخ به استعلام ها و ارجاع های اتاق تهران و ایران.

بخش عضویت:

  • دارا بودن کارت معتبر عضویت یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران برای عضویت در خانه .

بخش مجامع:

  • دعوت از نماینده اتاق تهران برای حضور در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان نهاد ناظر و بدون حق رأی.
  • نماینده هر تشکل در “ خانه” جهت شرکت در مجامع عمومیو انشاء رأی باید دارای معرفینامه رسمی از سوی تشکل خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

موارد متفرقه:

  • تشکل می بایست به موجب ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص ساماندهی تشکل های اقتصادی با اتاق ایران و در خصوص مسایل ملی و کلان صنفی با تشکل بالا دستی ذیربط (به تشخیص اتاق ایران ) هماهنگ باشد.
  • رعایت مقررات و آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص عضویت تشکل ها.
  • در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق تهران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
  • در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “تشکل” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران خواهد رسید.

پیوست به تصویب رسید و جلسه در ساعت ۱۰ صبح به پایان رسید.

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

نمایشگاه بین المللی بازسازی روسیه

از تاریخ۲۶لغایت۳۰شهریورماه۹۸در مرکز بین المللی نمایشگاههای  سوریه در شهر دمشق برگزار می گردد.